ARQUINSET 2018
 

Habitatge - Tendències i teories a les darreres edicions dels premis FAD

El cicle de conferències d’ARQUINSET se centra enguany en dos temes que han marcat l’actualitat arquitectònica recent: els premis FAD i la qüestió de l’habitatge com a fil conductor per tractar un seguit de temes i problemes presents a les darreres edicions dels guardons. El 2018 marca el 60è aniversari dels premis, situant-los entre els de més llarga trajectòria a Europa, i, per celebrar-ho, des de la junta d’ArquinFAD, volem posar de relleu la qualitat arquitectònica i el nivell teòric dels projectes premiats en les darreres edicions.
El segle xx va marcar de manera decidida la construcció de l’habitatge —privat, públic, individual o col·lectiu— com a principal agent pel que fa a creació de tipologies funcionals, sistemes estructurals i organitzacions urbanes. El cicle que proposem qüestiona alguns d’aquests paradigmes en el context del segle xxi, en el qual les tipologies queden desdibuixades per múltiples i sobreposats usos o per l’impacte tecnològic, i on l’eficiència energètica és un imperatiu que forma part de la nova materialitat i funcionalitat. Qüestions com ara la memòria es reflecteixen en les traces dels usos previs, però el seu valor, forma i materialitat són decidits mitjançant un diàleg entre l’arquitecte, l’usuari i el context. La materialitat és, sovint, sinònim de luxe; luxe que avui també té noves connotacions, des de tabú sociopolític fins a motor d’innovació. Finalment, la velocitat dels canvis i la mobilitat de la societat actual posen en dubte la identitat, la pertinença i la propietat, conceptes essencials per definir el caràcter permanent o transitori de l’espai vital.

El cicle ArquinSET 2018 s’organitza en quatre sessions en forma de conferències i debats amb diferents ponents que comparteixen la vinculació amb els premis FAD i el tema de l’habitatge. Són presentats per membres dels jurats i de la junta d’ArquinFAD en el marc de la promoció dels premis i dels premiats.

Tots els actes tindran lloc al Centre de Documentació del Museu del Disseny (Plaça de les Glòries Catalanes,37-38). Barcelona) i acabaran amb una conversa —i una copa— amb el públic i els ponents.

Organitza:

arquin fad

Fes-te soci arquinfad